Vi leverer og setter kantstein i forskjellige utførelser i granitt og betong. Dette er kanter som avgrenser, hever og senker areal. Steinen leveres i froskjellige dimensjoner og strukturer.

© 2014 Indisstyle