For å utnytt tomten, området, hagen på en praktisk, sikker og estetisk måte, kan vi levere og lage trapper i ulike utførelser. Vi jobber med forskjellige materialer som kan kombineres, for eksempel:
  • granittkantstein som opptrinn, med heller som inntrinn
  • plass-støpte opp- og inntrinn i betong med skifer på inntrinnet
  • terrengtrapp av betong-heller
  • treverk
  • granittblokk som hele trinn

© 2014 Indisstyle